Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Kwaliteitscriteria bij niet-functionerende adenomen van de hypofyse

 

In het document Kwaliteitscriteria bij niet-functionerende adenomen van de hypofyse zijn de kwaliteitscriteria vastgelegd waaraan goede zorg voor patiënten met een niet-functionerend adenoom (NFA) van de hypofyse moet voldoen.

Projectleiders
Sigrid Hendriks (VSOP)
Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie
Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS)

Betrokken beroepsvereniging

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)
Het Nationaal Hypofyse Netwerk van de sectie Endocrinologie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

versie oktober 2018

>>Kwaliteitscriteria bij niet-functionerende aden...Omhoog