Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Kwaliteitscriteria bij niet-functionerende adenomen van de hypofyse

 

In het document Kwaliteitscriteria bij niet-functionerende adenomen van de hypofyse zijn de kwaliteitscriteria vastgelegd waaraan goede zorg voor patiënten met een niet-functionerend adenoom (NFA) van de hypofyse moet voldoen.

Projectleiders
Sigrid Hendriks (VSOP)
Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie
Nederlandse Hypofyse Stichting

Betrokken beroepsvereniging
Landelijk Expertise Netwerk Hypofysepathologie (LEN-HYPOFYSE) van de sectie Endocrinologie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

>>Kwaliteitscriteria bij niet-functionerende aden...Omhoog