Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Huisartsgeneeskundige zorg

Toelichting:

Dit generieke zorgthema over huisartsgeneeskundige zorg bevat informatie welke opgenomen kan worden in zorg- en (modules van) kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen. Dit zorgthema bevat informatie over verschillende soorten behandeling en begeleiding (inclusief preventie) die een huisarts kan bieden. Onder andere; vroege opsporing van zeldzame aandoeningen bij de huisarts, de rol van de huisarts, de rol van de patiënt, welke psychologische / paramedische / maatschappelijke hulpverlening is mogelijk.   

Projectleider: 
Drs. S.A. Hendriks, VSOP
 

Overige betrokken organisatie(s): 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Type document: 
Generiek zorgthema. 
 

Informatie voor de huisarts over diverse zeldzame aandoeningen, ontwikkeld door de VSOP in samenwerking met het NHG, kunt u hier vinden.

>>Huisartsgeneeskundige zorgOmhoog