Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Huisartsenbrochure Chronische Idiopatische Polyneuropathie

Chronische Idiopathische Axonale Polyneuropathie (CIAP) is een polyneuropathie met schade aan het axon van de lange zenuwbanen. De belangrijkste kenmerken zijn gevoelsstoornissen en spierzwakte, vooral distaal. Deze klachten nemen langzaam toe. Bij CIAP wordt er geen oorzaak gevonden voor de klachten.

De gemiddelde leeftijd bij het stellen van de diagnose ligt tussen de 50 en 60 jaar.

Bij vrijwel alle patiënten zijn de voeten en onderbenen aangedaan en circa de helft heeft ook klachten aan de handen en onderarmen. Handelingen en bewegen gaan steeds moeizamer met vermoeidheid als gevolg. Ook neuropathische pijn en/of spierkrampen beïnvloeden de kwaliteit van leven van mensen met CIAP.


Nadat een neuroloog de diagnose (per exclusionem) heeft gesteld, coördineert een revalidatiearts of de huisarts de behandeling en schakelt zo nodig een multidisciplinair revalidatieteam in. De behandeling is gericht op het optimaliseren van kwaliteit van leven: pijnbestrijding, voorkomen van complicaties waaronder spieroverbelasting, behoud van de fysieke conditie en maatregelen om energie en belasting in evenwicht te houden.

>>Chronische Idiopatische PolyneuropathieOmhoog