Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Huisartsenbrochure Dunnevezelneuropathie (DVN)

Dunnevezelneuropathie (DVN) is een perifere neuropathie. Hierbij zijn de dunne zenuwvezels aangedaan. Deze zenuwvezels zijn verantwoordelijk voor het gevoel van pijn en temperatuur en maken deel uit van het perifere autonome zenuwstelsel. Hoewel DVN een subtype van de polyneuropathieën is, wordt met een polyneuropathie in het algemeen beschadiging van de dikke zenuwvezels bedoeld.

DVN uit zich in sensibele klachten zoals neuropathische pijn en paresthesieën in met name handen en voeten. Daarnaast kunnen uiteenlopende klachten van het autonome zenuwstelsel optreden. Er is een grote variatie in de hoeveelheid en ernst van de klachten tussen verschillende patiënten.

Bij het merendeel van de patiënten wordt geen oorzaak gevonden voor DVN. Bij ongeveer 15% van de patiënten is er sprake van een erfelijke verandering in het DNA dat verantwoordelijk is voor bepaalde natriumkanalen. De mutatie leidt tot een verhoogde prikkelbaarheid van de dunne zenuwvezels waardoor er spontaan pijn kan ontstaan. Er zijn ook verschillende aandoeningen geassocieerd met DVN.

DVN heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven van de patiënt. Er is geen curatieve behandeling voor DVN. Het beleid richt zich op de behandeling van mogelijke onderliggende oorzaken en op symptoombestrijding. Dit omvat naast pijnbestrijding, ook vermindering van autonome klachten en verbetering van psychosociaal welbevinden.

Aandoeningen

>>Dunnevezelneuropathie (DVN)Omhoog