Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Ziekte van Byler

Ziekten die PFIC genoemd worden, behoren tot een groep van erfelijke aandoeningen, die zich vaak onmiddellijk na de geboorte openbaren. Er zijn echter ook vormen waar men pas op volwassen leeftijd last van krijgt. Kijk op de website van de Leverpatiënten Vereniging voor meer informatie.

>>Ziekte van BylerOmhoog