Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zeldzame epilepsie

Epilepsie is een hersenaandoening. Dan heeft iemand regelmatig epileptische aanvallen. Bij een epilepsieaanval is er een korte storing in de hersenen. Dat is een soort kortsluiting. De hersenen, of een deel ervan, zijn dan een tijdje extra actief. Ze noemen en epilepsieaanval ook wel een insult of toeval. 

Niet iedereen met een epileptische aanval heeft epilepsie. Een arts stelt de diagnose epilepsie pas als iemand meerdere epileptische aanvallen heeft gehad en als de epileptische aanvallen niet worden veroorzaakt door een andere ziekte. 

Hoe een epileptische aanval eruit ziet, kan heel verschillend zijn. Het hangt bijvoorbeeld af van de plek in de hersenen waar de storing is. 

Een epileptische aanval kun je merken aan het volgende: Iemand is tijdelijk buiten bewustzijn of kan een verminderd bewustzijn hebben. Ook kunnen delen van het lichaam verkrampen of schokkende bewegingen maken. Soms gaat er iets mis met de zintuigen. Iemand ziet dan bijvoorbeeld lichtflitsen, hoort geluiden en ruikt dingen. Anderen zitten stil en kijken afwezig voor zich uit. Soms kan iemand tijdelijk niet spreken. Ook kan iemand zich agressief gedragen tijdens een epileptische aanval. Niet iedereen heeft deze kenmerken. En soms heeft iemand kenmerken die hier niet bij staan.

Bij minder dan de helft van de mensen met epilepsie is de oorzaak bekend. Epilepsie kan soms bij een syndroom horen. Verder kunnen erfelijkheid en andere factoren een rol spelen bij het ontstaan van epilepsie.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Een arts kan epilepsie vermoeden met de kenmerken die hier boven staan. De diagnose wordt meestal vastgesteld na onderzoek van de hersenen. Bij sommige vormen van epilepsie is het mogelijk met genetisch onderzoek de diagnose te bevestigen.

Behandeling

Epilepsie wordt meestal met medicijnen behandeld. Ze noemen deze medicijnen anti-epileptica. Als medicijnen niet goed werken, kan iemand soms een operatie krijgen of speciaal dieet volgen.

Vóórkomen

Ze denken dat in Nederland 120.000 mensen epilepsie hebben.

Erfelijkheid

Als één ouder epilepsie heeft, of beide ouders epilepsie hebben, is er meer kans dat het kind ook epilepsie krijgt. Van sommige vormen van epilepsie is bekend dat ze autosomaal dominant of autosomaal recessief overerven. Epilepsie kan soms multifactorieel overerven. 

Als epilepsie door een erfelijk syndroom wordt veroorzaakt, geldt de manier van overerven van dat syndroom.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Zeldzame epilepsieOmhoog