Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vasculair parkinsonisme

Bij vasculair parkinsonisme krijgt de patiënt verschijnselen die op de ziekte van Parkinson lijken, nadat hij/zij eerder een beroerte of TIA heeft gehad. De klachten kunnen plotseling ontstaan of langzaam erger worden. Patiënten kunnen de volgende symptomen krijgen: problemen met bewegen, spraak- en slikstoornissen en dementie. Meestal zijn de benen meer aangedaan dan de armen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld met de bovenstaande kenmerken, lichamelijk onderzoek (met name van de zenuwen en hersenen) en hersenonderzoek (MRI).

Behandeling

Vasculair parkinsonisme kan meestal niet genezen worden. In heel zeldzame gevallen kan de oorzaak behandeld worden (bijvoorbeeld afwijkingen in de bloedvaten in de hersenen), waardoor ook de klachten minder worden. Met medicijnen wordt geprobeerd bepaalde verschijnselen te verminderen of stabiel te houden. Daarnaast is ondersteuning met fysiotherapie, logopedie en revalidatie van belang.

Vóórkomen

Vasculair parkinsonisme is zeer zeldzaam. Het is niet precies bekend hoe vaak de ziekte voorkomt, omdat veel patiënten een andere diagnose krijgen.

Erfelijkheid

Vasculair parkinsonisme is niet erfelijk.

>>Vasculair parkinsonismeOmhoog