Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vasa previa

Vasa previa is een zeldzame zwangerschapscomplicatie waarbij foetale bloedvaten voor het baringskanaal liggen, zonder de bescherming van de placenta of navelstreng.

Hierdoor kunnen de vaten worden samengedrukt of scheuren. Wanneer de bloedvaten bekneld raken tussen de baby en de wanden van het geboortekanaal. Hierdoor krijgt het kind te weinig zuurstof, met onder andere hartritmestoornissen tot gevolg. Ook kunnen de bloedvaten scheuren, waardoor het kind overlijdt door verbloeding.

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van vasa previa:

 • Laagliggende placenta of placenta previa
 • Tweelobbige of succenturiate placenta
 • Velamenteuze navelstrenginsertie (de navelstreng is gehecht aan de zijkant van de placenta, waarbij de de bloedvaten in de navelstreng, soms gedeeltelijk onbeschermd, door de vliezen lopen
 • In vitro fertilisatie zwangerschappen
 • Meerlingzwangerschappen
 • Baarmoederoperatie of curettage

 

Diagnose

Vasa previa kan vóór de bevalling worden vastgesteld met gericht echo-onderzoek. Met een normale transabdominale echo is de diagnose niet met voldoende zekerheid te stellen. Aanwijzingen om uitgebreider echoscopisch onderzoek te doen na de normale 20 wekelijkse echo zijn bijvoorbeeld een laagliggende placenta, velamenteuze navelstrenginsertie en een tweelobbige placenta.

Behandeling

 • Controle placenta-locatie tijdens alle routine echo-onderzoeken
 • Color Doppler scan van de aansluiting navelstreng-placenta tijdens alle routine echo-onderzoeken
 • Transvaginale color Doppler echo voor vrouwen met risico factoren
 • Bloedtest om de herkomst van het bloed te testen als er geen directe foetale nood is
 • Bij voorkeur ziekenhuisopname voorafgaande aan de geplande keizersnede
 • Bevalling per keizersnede tussen 34 en 37 weken zwangerschap
 • Onmiddellijke bloedtransfusie en reanimatie van het kind in het geval van het scheuren van een vasa previa

Vóórkomen

Vasa pravia komt voor bij circa 1 op 2100 zwangerschappen en kent een hoog sterftecijfer.

>>Vasa previaOmhoog