Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Triple-X syndroom

Triple-X syndroom is een aandoening waarbij meisjes en vrouwen een X-chromosoom teveel hebben. Ze hebben dan drie in plaats van twee X-chromosomen. Triple-X syndroom is een aangeboren aandoening. Sommige meisjes met triple-X syndroom hebben geen klachten. Als er wel klachten zijn, zijn die bij iedereen anders. Het is ook verschillend hoeveel last iemand er van heeft.

Meisjes met triple-X syndroom kunnen er langer over doen om te leren zitten en lopen. Ook hebben die meisjes soms minder kracht in hun spieren (lage spierspanning). Verder kunnen ze meer tijd nodig hebben om te leren praten.

Soms hebben ze moeite met leren. En soms hebben ze problemen met hun gedrag. Enkele meisjes hebben een afwijking aan de nieren. Verder hebben sommige meisjes epilepsie. Meisjes met triple-X syndroom worden vaak groter (langer) dan gemiddeld.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Meestal stellen dokters toevallig met DNA-onderzoek vast dat iemand triple-X syndroom heeft.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het verminderen van de kenmerken, als die er zijn. Een fysiotherapeut kan helpen als een meisje moeite heeft met het leren zitten en lopen. Een logopedist kan begeleiding geven bij het leren praten. Meisjes die moeite hebben met leren, kunnen extra ondersteuning op school krijgen of naar het speciaal onderwijs gaan. Bij epilepsie kan de dokter medicijnen geven.

Vóórkomen

Ongeveer 1 op 1.000 meisjes of vrouwen heeft triple-X syndroom.

Erfelijkheid

Het triple-X syndroom is niet erfelijk.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Triple-X syndroomOmhoog