Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Syndroom van Kallmann

Het Kallmann syndroom is een aangeboren aandoening met als belangrijkste kenmerken niet goed kunnen ruiken en niet spontaan in de puberteit komen. Klik op Kallmann syndroom voor meer informatie.

Synoniem van:

>>Syndroom van KallmannOmhoog