Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Syndroom van Gilles de la Tourette

Bij Gilles de la Tourette maakt iemand, zonder het te willen, bewegingen en geluiden. Dit noemen we tics. Wetenschappers denken dat Gilles de la Tourette syndroom (GTS) ontstaat, omdat er bij het maken van bewegingen iets mis gaat in de hersenen.

De oorzaak is niet precies bekend. Waarschijnlijk spelen zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren een rol. Dit noemen we multifactoriële overerving.

De soort tics verschilt van persoon tot persoon. Enkele van deze tics zijn bijvoorbeeld: knipperen met de ogen, steeds de schouders optrekken, hoofdschudden, grommen, kreten slaken en keelschrapen. De kenmerken beginnen meestal op kinderleeftijd. Met de jaren kunnen de tics verminderen.

Iemand met Gilles de la Tourette heeft daarnaast soms ook andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld ADHD.

Diagnose

Gilles de la Tourette kan worden vermoed op grond van de bovenstaande kenmerken. De diagnose wordt vastgesteld als er meerdere bewegingstics en geluidstics zijn die langer dan een jaar duren. Ook moet uit het onderzoek blijken dat de tics niet door een andere aandoening komen.

Behandeling

GTS is niet te genezen. De behandeling richt zich op het verminderen van de kenmerken. Dit kan met gedragstherapie en medicijnen. Een begripvolle omgeving is belangrijk.

Vóórkomen

Gilles de la Tourette komt bij ongeveer 1 op de 1.000 mensen voor. Mannen hebben vaker GTS dan vrouwen.

Erfelijkheid

GTS erft waarschijnlijk multifactorieel over. Dit betekent dat zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Syndroom van Gilles de la TouretteOmhoog