Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

SREAT

Hashimoto encephalopathie is een immunologische ziekte die zich neurologisch uit. Sommige deskundigen zien het niet zozeer als een schildklieraandoening, maar als een neurologisch syndroom. Kijk op de website van de Schildklier Organisatie Nederland voor meer informatie.