Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Schizofrenie

Schizofrenie is een ziekte van de hersenen. Iemand met schizofrenie heeft periodes met psychoses. Als de klachten langer dan 6 maanden duren én iemand in de tijd tussen de psychoses niet goed functioneert, heet dit meestal schizofrenie. Tijdens een psychose werken de zintuigen niet goed. Iemand kan dan dingen zien, ruiken, horen of voelen die er in het echt niet zijn. Of iemand weet heel zeker dat een verzonnen situatie of persoon echt bestaat. 

Andere kenmerken kunnen zijn: 
•    moeilijk gedachten en gevoelens op een rij kunnen zetten
•    minder energie hebben
•    lang stil zitten of juist heel veel bewegen
•    onduidelijk of soms helemaal niet praten
•    het moeilijk vinden om met andere mensen om te gaan.

Niet iedereen met schizofrenie heeft dezelfde kenmerken. Ook is van persoon tot persoon verschillend hoeveel last iemand ervan heeft. Waarschijnlijk spelen varianten in genen, samen met wat iemand meemaakt een rol bij het ontstaan van schizofrenie. Schizofrenie begint meestal in de late tienerjaren of op jong volwassen leeftijd. Mannen hebben vaker schizofrenie dan vrouwen.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Een psychiater kan vaststellen dat het bij iemand om schizofrenie gaat als iemand een paar keer een psychose heeft (gehad), de psychose lang duurt en iemand in de tussenliggende periode niet goed functioneert.

Behandeling

De behandeling van schizofrenie is bedoeld om de klachten minder te maken. Medicijnen en psychologische behandelingen kunnen hierbij helpen. De behandeling hangt af van de kenmerken die iemand heeft.
Veel mensen met schizofrenie kunnen leren leven met hun gevoeligheid. Sommige mensen kunnen ervan herstellen. 

Vóórkomen

Over de hele wereld heeft ongeveer 1 op de 100 mensen (1%) schizofrenie. Mannen hebben de aandoening vaker dan vrouwen.

Erfelijkheid

Schizofrenie is waarschijnlijk multifactorieel erfelijk. Dit betekent dat varianten in genen, samen met omgevingsfactoren ervoor zorgen dat iemand de ziekte kan krijgen. Van sommige varianten in genen en omgevingsfactoren weten we dat ze misschien invloed kunnen hebben. (Kijk bij: Wat is de oorzaak?) Maar veel is er nog niet bekend. Daarom is het moeilijk te voorspellen of iemand bij wie schizofrenie in de familie voorkomt, de ziekte zal krijgen.

Bij een heel klein deel van de mensen is schizofrenie een kenmerk van een erfelijke ziekte. Bijvoorbeeld van 22q11.2 deletie syndroom

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>SchizofrenieOmhoog