Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Schizo-affectieve stoornis

Van een schizo-affectieve stoornis is sprake wanneer er naast vaak langdurige psychotische verschijnselen ook sprake is van een stoornis in de stemming, zoals een extreem sombere, manische of juist sterk wisselende stemming. De schizo-affectieve stoornis heeft dus zowel kenmerken van schizofrenie als van een stemmingsstoornis omdat er tussen de episodes met verhoogde of verlaagde stemming ook sprake is van psychotische verschijnselen. 

Organisaties

>>Schizo-affectieve stoornisOmhoog