Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Schizencephalie

Schizencephalie is een zeldzame aangeboren afwijking van de hersenen waarbij één of beide hersenhelften helemaal of deels gespleten is in twee delen. Hierbij kunnen verscheidene neurologische symptomen voorkomen, zoals epilepsie, spasticiteit en ontwikkelingsachterstand. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderneurologie.eu

>>SchizencephalieOmhoog