Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Pseudohyperaldosteronisme type 1

Het Liddle syndroom (pseudo(hyper)aldosteronisme) is een zeer zeldzame, erfelijke vorm van (ernstige) hypertensie die al op jonge leeftijd begint. De aandoening kenmerkt zich verder door lage plasmaspiegels van kalium, renine en aldosteron. Meer informatie alleen via Orpha.net.

Synoniem van:

>>Pseudohyperaldosteronisme type 1Omhoog