Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

PsA-SED

De term pseudo-achondroplastische spondyloepifysaire dysplasie (PsA-SED) - of kortweg pseudo-achondroplasie - omvat een viertal te onderscheiden groeistoornissen die ook wel aangeduid worden als PsA-SED 1,2,3 en 4. Kijk op de website van de Belangenvereniging Kleine mensen voor meer informatie.

Synoniem van: