Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Primair hyperaldosteronisme

Strikt gesproken heeft de benaming Ziekte van Conn alleen betrekking op primair hyperaldosteronisme (PHA) als dit wordt veroorzaakt door een aldosteronproducerend adenoom (APA). Bij primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnierschors teveel van het hormoon aldosteron aangemaakt. Voor meer informatie zie de website van de Bijniervereniging NVACP.

Synoniem van:

>>Primair hyperaldosteronismeOmhoog