Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

PLS

LS of PLS (primaire lateraalsclerose) is een aandoening waarbij mensen vooral spasticiteit en spierzwakte in de benen en armen hebben met daarnaast spraak- en slikstoornissen. Klik op primaire lateraalsclerose voor meer informatie.