Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

PAP

Alveolaire proteïnose (PAP) is een oorzaak van Interstitiële longziekte. Kijk op Interstitiële longziekten voor meer informatie.