Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nierinsufficiëntie

Als de nieren niet (meer) goed werken spreken we van nierschade, nierfalen of nierinsufficiëntie.

Nierfalen kan diverse oorzaken hebben. Het kan een gevolg zijn van een nierziekte of als complicatie bij een andere ziekte. Daarnaast kan de nier schade oplopen door een hoge bloeddruk, aderverkalking, herhaalde urineweginfecties en voor de nier schadelijke stoffen of medicijnen. Kijk voor meer informatie op de website van de NVN

>>NierinsufficiëntieOmhoog