Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Niercelcarcinoom

Er zijn verschillende vormen van nierkanker. De meest voorkomende tumor van de nier bij volwassenen, 90 % - 95 % van de gevallen,  is het niercelcarcinoom. Vroeger heette dit ook wel Grawitztumor. Lees meer over het Niercelcarcinoom op de website van Kanker.nl.

>>NiercelcarcinoomOmhoog