Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

NF3

Schwannomatose is het derde type neurofibromatose en heeft enkele overlappende klinische kenmerken met NF2. Kijk op de website van de NFVN voor meer informatie.

Synoniem van: