Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten

Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten zijn stofwisselingsziekten met een neurodegeneratief karakter. In de huisartsenbrochure Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten kunt u hierover meer informatie vinden (voor uw huisarts).

>>Neurodegeneratieve stofwisselingsziektenOmhoog