Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Neurodegeneratie met ijzerstapeling in de hersenen

NBIA (Neurodegenration with Brain Iron Accumulation oftewel Neurodegeneratie met ijzerstapeling in de hersenen) is een groep van erfelijke neurologische aandoeningen die gekenmerkt wordt door abnormale stapeling of ophoping van ijzer in de basale ganglia. 

Synoniem van:

>>Neurodegeneratie met ijzerstapeling in de hersenenOmhoog