Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

NAFLD

Wanneer steatose (leververvetting) gepaard gaat met ontstekingsverschijnselen, dan is er sprake van NASH. De ontsteking leidt tot beschadiging van de lever en het ontstaan van bindweefselschotjes in de lever (fibrose). Uiteindelijk kan dit proces leiden tot cirrose. Kijk op de website van de Leverpatiëntenvereniging voor meer informatie.