Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

ITP

Immuun trombocytopenie is de nieuwe naam voor de voorheen gebruikte term Idiopathische Trombocytopenische Purpura. Dit betekent eigenlijk: blauwe plekken (purpura) door een bloedplaatjes tekort (trombocytopenie) zonder duidelijke oorzaak (idiopathisch). Dit wordt veroorzaakt doordat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de bloedplaatjes. Klik op Immuun trombocytopenie voor meer informatie. 

Synoniem van: