Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Hydrops foetalis

Hydrops foetalis is een ernstige foetale conditie die meestal gedefinieerd wordt als de buitensporige accumulatie van foetale vloeistof in de foetale extravasculaire compartimenten en lichaamsholten en manifesteert zich als oedeem, pleurale en pericardiale effusie en ascites. Het is het eindstadium van diverse aandoeningen. De oorzaak kan immunologisch (immune hydrops fetalis, IHF) of niet immunologisch (niet-immune hydrops fetalis, IHF) (zie deze termen) zijn, afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van maternale antistoffen tegen foetale rode bloedcel antigenen (ABO incompatibiliteit of rhesus (Rh) incompatibiliteit).

>>Hydrops foetalisOmhoog