Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Hashitoxicosis

Patiënten met hypothyreoïdie als gevolg van een auto-immuun aandoeningen (meestal Hashimoto) kunnen last hebben van perioden waarin er opeens sprake is van hyperverschijnselen. Kijk op de website van de Schildklier Organisatie Nederland voor meer informatie.

Synoniem van:

>>HashitoxicosisOmhoog