Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Galactose-1-fosfaat uridylyltransferase deficiëntie

Galactosemie is een erfelijke stofwisselingsziekte. Het lichaam zet galactose (een soort suiker) om in glucose. Glucose zorgt dat het lichaam energie krijgt die nodig is om goed te kunnen werken. Maar bij galactosemie kan het lichaam weinig of geen galactose omzetten in glucose. Klik op Galactosemie voor meer informatie.

Synoniem van:

>>Galactose-1-fosfaat uridylyltransferase deficië...Omhoog