Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Feochromocytoom

Een feochromocytoom is een gezwel (paraganlioom) dat ontstaat in het bijniermerg. Het gezwel maakt teveel stresshormonen (adrenaline en noradrenaline) aan.   

Bij ongeveer een derde van de feochromocytomen is er sprake van een erfelijke aanleg. Dat kan een erfelijke aanleg zijn voor paragangliomen, maar feochromocytomen kunnen ook onderdeel zijn van andere erfelijke aandoeningen.

Een feochromocytoom is meestal een goedaardige zwelling, maar in 10-15% van de gevallen is er sprake van een kwaadaardig gezwel. De kans op uitzaaiingen, en dus op kanker, is iets groter bij bij erfelijke feochromocytomen dan wanneer deze niet erfelijk zijn.

Kijk op de website van de NVPG voor meer informatie.

>>FeochromocytoomOmhoog