Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Epispadie

Epispadie is een aangeboren aandoening van de urinebuis. Waarschijnlijk ontstaat epispadie in de zwangerschap tijdens de groei van het ongeboren kind. 

Jongens met epispadie hebben een opening boven op de penis, in plaats van aan het topje van de penis. Het kan ook zijn dat de opening onderop de penis zit, dit heet hypospadie. 

Ook bij meisjes komt epispadie voor. De opening van de urinebuis zit dan hoger dan anders. 

Een kind met epispadie kan geen volledige controle over het plassen hebben. Dit noemen we incontinentie. 

Vaak zijn er bij epispadie meer afwijkingen aan het urinestelsel, zoals aan de blaas. Een voorbeeld is een open blaas (ectropia vesicae). 

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Een arts kan epispadie vaststellen met de kenmerken die hierboven staan.

Behandeling

Bij jongens en meisjes wordt epispadie behandeld met een operatie. Bij jongens wordt het uiteinde van de urinebuis dan verplaatst naar de top van de penis. 

Vóórkomen

Jongens hebben vaker epispadie dan meisjes. Epispadie komt voor bij ongeveer 1 op de 100.000 jongens. En het komt minder dan 1 op 100.000 bij meisjes voor.

Erfelijkheid

Misschien erft epispadie multifactorieel over.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.