Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Dystrophia myotonica 1

Myotone dystrofie (MD type 1) is een zeldzame erfelijke ziekte. Kenmerken zijn het vertraagd ontspannen van aangespannen spieren (myotonie) en een langzaam toenemende spierzwakte (dystrofie). Bij MD kunnen ook organen klachten geven. Ook kan er sprake zijn van futloosheid, een verhoogde behoefte aan slaap en bij kinderen van leer- en gedragsproblemen. Klik op myotone dystrofie voor meer informatie.

Synoniem van:

>>Dystrophia myotonica 1Omhoog