Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Deletie 11p13

 Bij het WAGR syndroom is de iris van het oog niet goed aangelegd, zijn er afwijkingen aan de urine- en geslachtsorganen en zijn de verstandelijke vermogens verminderd. Bij dit syndroom is er een microdeletie in chromosoom 11 (11p13 regio) gevonden welke een rol lijken te spelen bij het ontstaan van de Wilms tumor. Daarom wordt bij kinderen met deze en ook bepaalde andere syndromen regelmatig echo-onderzoek van de nieren gedaan om een eventuele Wilms tumor in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen vaststellen. 

Synoniem van:

>>Deletie 11p13Omhoog