Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Complex Regionaal Pijn Syndroom

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel.

Lees meer op de website van de Patiëntenvereniging CPRS.

>>Complex Regionaal Pijn SyndroomOmhoog