Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

CJD

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame hersenziekte, waarbij de hersencellen in een snel tempo afsterven. Iemand met deze ziekte krijg problemen met bewegen, spreken en het verwerken van wat hij ziet. Kijk op de website van Alzheimer Nederland voor meer informatie.