Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Cartilage-hair hypoplasie of metafysaire chondrodysplasie type mckusic

Cartilage-hairhypoplasie (chh) is de naam van een groeistoornis waarvan veel symptomen worden veroorzaakt door een stoornis in de groei van kraakbeencellen in de metafysen van de lange botten. 

>>Cartilage-hair hypoplasie of metafysaire chondr...Omhoog