Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Anterior cutaneous nerve syndroom

ACNES is de Engelse afkorting die staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. 

Lees meer via ACNES.

Synoniem van:

>>Anterior cutaneous nerve syndroomOmhoog