Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Alfa-thalassemie X-linked mentaal retardatie syndroom

Het alfa-thalassemie X-linked mentaal retardatie syndroom (ATR-x syndroom) is een erfelijke aandoening met veel verschillende kenmerken, waaronder alfa-thalassemie. Dit syndroom komt bijna alleen bij jongens en mannen voor. Klik op het ATR-x Syndroom voor meer informatie. 

Synoniem van:

>>Alfa-thalassemie X-linked mentaal retardatie sy...Omhoog