Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

aHUS

Atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) is een syndroom dat gekenmerkt wordt door het versneld afbreken van rode bloedlichaampjes (plotselinge bloedarmoede), een tekort aan bloedplaatjes waardoor gestoorde bloedstolling optreedt en acuut nierfalen. Kijk op de website van de NVN voor meer informatie.