Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging Morquio (VM)

De Vereniging Morquio komt op voor de belangen van patiënten met de ziekte van Morquio-Brailsford of mucopolysaccharidosis IV (MPS IV-A en -B). De vereniging verstrekt informatie, stimuleert lotgenotencontacten tussen ouders en kinderen en zet zich in voor onderzoek naar de ziekte en behandeling.

>>Vereniging MorquioOmhoog