Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiëntenvereniging voor Stembandlozen (NSvG)

De Patientenvereniging NSvG (Stembandlozen) heeft een aantal taken: ze verzorgt voorlichting over laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd) en de gevolgen daarvan, ze bevordert lotgenotencontact, ze behartigt belangen van gelaryngectomeerden, ze verstrekt hulpmiddelen via de 2e Stemwinkel en ze houdt het Infocentrum in stand.

UPDATE - Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) is op 1 mei 2016 ontstaan uit een fusie van de patiëntenvereniging NSvG voor stembandlozen en Stichting Klankbord. Patiënten en hun naasten kunnen bij de vereniging terecht voor informatie over alle vormen van hoofd- of halskanker: keelkanker, lipkanker, mondkanker, neuskanker, speekselklierkanker, strottenhoofdkanker en tongkanker.

Aandoeningen

>>Patiëntenvereniging voor StembandlozenOmhoog