Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiëntengroep OT

We zijn een groep van ongeveeer 113 mensen (Patienten en Partners) in Nederland, die probeert l(OT)genoten samen te brengen en bekendheid te geven aan deze zeldzame neurologische aandoening.

Aandoeningen

>>Patiëntengroep OTOmhoog