Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

BOSK (BOSK)

De BOSK is de vereniging van mensen met een handicap en hun ouders. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en komt op voor de belangen ven mensen met een motorische handicap. Het werkterrein van de BOSK is de afgelopen jaren breder geworden, maar het gaat altijd om mensen die vanaf hun jeugd/geboorte gehandicapt zijn. De BOSK wil mensen met een beperking volwaardig laten deelnemen aan de maatschappij.