Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

AIAH contactgroep (AIAH)

Auto-immuun hemolytische anemie is een zeldzame aandoening. Een schatting is dat in Nederland bij 40-50 kinderen per jaar AIHA wordt gediagnosticeerd. AIHA komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. De Contactgroep AIHA heeft contact met 42 mensen met AIHA.

>>AIAH contactgroepOmhoog