Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

VUmc-Expertise Center Neurophthalmology

Neuromyelitis optica: autoimmune optic neuropathies incl. NMO, CRION, RION, ION, MSON
Paraneoplastic neurologic syndrome; optic neuropathies relevant to DD of CRION, RION and NMO-SD
Adult-onset myasthenia gravis: ocular MG
Idiopathic intracranial hypertension; loss of vision due to IIH
Acute zonal occult outer retinopathy
 

>>VUmc-Expertise Center NeurophthalmologyOmhoog