Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

UMCU-Expertise centre for benign hematology, thrombosis and hemostasis, Van Creveld clinic

hemophilia
von Willebrand Disease
Rare hemorrhagic disorder due to a coagulation factors defect
deficiency of factor II/ V/ VII/X/XI
Rare hemorrhagic disorder due to a coagulation factors defect; antiplasmin deficiency
Rare anemia
Rare constitutional medullar aplasia
Fanconi
Diamond-Blackfan anemia
congenital neutropenia
Rare hemorrhagic disorder
Congenital and acquired platelet disorders

Dit expertisecentrum neemt deel aan een Nederlands expertisenetwerk. U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op deze website: https://itp-expertise.net/

>>UMCU-Expertise centre for benign hematology, t...Omhoog