Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Radboudumc-Radboudumc pediatric center for congenital malformations of the intestinal tract

High anorectal malformation
Intermediate anorectal malformation
Low anorectal malformation
Anal fistula
VACTERL/VATER association
Caudal regression sequence
Hirschsprung disease
Cloacal exstrophy
Intestinal malformation
Gastroschisis
Omphalocele
Dit expertisecentrum neemt deel aan een Nederlands expertisenetwerk.
U vindt meer informatie over Anorectale Malformaties op deze website: https://arm-expertise.net/
U vindt meer informatie over de ziekte van Hirschsprung op deze website: https://hirschsprung-expertise.net/

Dit expertisecentrum gebruikt het PROM portaal KLIK: https://www.hetklikt.nu/kinderchirurgie

>>Radboudumc-Radboudumc pediatric center for cong...Omhoog