Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

MUMC-Expertise Center Cerebral Palsy

Spastic diplegia - infantile type. 1
spastic unilateral cerebral palsy 2
dyskinetic cerebral palsy

>>MUMC-Expertise Center Cerebral PalsyOmhoog