Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

LUMC-Congenital Heart malformations(CAHAL pediatric)

Congenital heart malformation; pediatric
Rare cardiac rhythm disease; non-genetic

Zie ook:

http://www.cahal.nl/cahal/cahalcms3.nsf/viewdoc/hom-01?opendocument

>>LUMC-Congenital Heart malformations(CAHAL pedia...Omhoog